دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
اعضای هیئت علمی
دانشجویان
کارکنان
آموزش


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 37 | تعداد کل بازدید های مطالب: 83,753 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ -

فرم ها و آیین نامه ها

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ -

کنفرانس علمی یک روزه کاربرد استیمولاتور نخاعی در درمان دردهای مقاوم در ستون فقرات

کنفرانس علمی کاربرد استیمولاتور نخاعی در درمان دردهای مقاوم در ستون فقرات همراه با کارگاه جراحی زنده (کارگذاری استیمولاتورهای نخاعی بدون سیم) با امتیاز بازآموزی نام واحد مجری: مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری بخش درد بیمارستان گاندی، و دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی  

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ -

کنفرانس علمی یک روزه کاربرد بوتولینیوم توکسین در بیماریهای درد

کاربرد بوتولونیوم توکسین در بیماریهای درد با امتیاز بازآموزی نام واحد مجری: مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری بخش درد بیمارستان گاندی، و دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ -

هسته های پژوهش

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ -

طرح های پژوهشی

 

img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ -

کنفرانس علمی یک روزه کاربرد استیمولاتور نخاعی در درمان دردهای مقاوم در ستون فقرات

کاربرد استیمولاتور نخاعی در درمان دردهای مقاوم در ستون فقرات  

img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ -

کنفرانس علمی یک روزه کاربرد بوتولینیوم توکسین در بیماریهای درد

کاربرد بوتولینیوم توکسین در بیماری های درد  

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ -

مقالات مرکز تحقیقات درد

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

اعضای شورای پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

پرسنل مرکز

img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ -

دکتر فرناد ایمانی

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

اعضای موسس

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

آدرس

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

راهبردها و محورهای فعالیت

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

ماموریت

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

اهداف

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

چشم انداز

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

تاریخچه

img_yw_news
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

دکتر فرناد ایمانی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ریاست مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر ناهید عقدایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر فریبا الماسی نوکیانی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

صفحه اول

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تاریخچه مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اهداف

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1